แบบสำรวจการใช้งานการเรียนการสอนออนไลน์ PSU EDU Live

กรุณาเลือกประเภทสำหรับแบบสอบถาม

teacher

แบบสำรวจสภาพปัญหา สำหรับอาจารย์และบุคลากร

Student

แบบสำรวจสภาพปัญหา สำหรับนักศึกษา

หมายเหตุ : การใช้งานแบบสำรวจ ต้องเข้าใช้งานผ่าน PSU Email เท่านั้น

Last modified: Monday, 13 April 2020, 2:23 PM