[Webboard] แจ้งลบรายวิชาสำหรับผู้สอน

แจ้งลบรายวิชา 870-496

Re: แจ้งลบรายวิชา 870-496

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
Number of replies: 0
ผมยังไม่ได้ลบรายวิชาแต่ใช้วิธีเพิ่มชื่ออาจารย์กลับเข้าเป็น Teacher ในรายวิชาแทนนะครับ ถ้าต้องการจะลบวิชานี้จริง ๆ ให้ Reply แจ้งมาอีกครั้งนะครับ
ในกรณีที่ต้องการล้างข้อมูลนักศึกษาเก่าออกผมแนะนำให้ใช้วิธี Reset course ครับ [https://lms2.psu.ac.th/mod/url/view.php?id=89170] ซึ่งวิธีนี้จะล้างข้อมูลการใช้งานของนักศึกษาทังหมดในรายวิชาออก แต่เนื้อหาของวิชายังอยู่เหมือนเดิมครับ