[Webboard] แจ้งลบรายวิชาสำหรับผู้สอน

แจ้งลบรายวิชา

Re: แจ้งลบรายวิชา

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
Number of replies: 0

ขอยืนยันรายวิชาก่อนที่จะลบนะครับ เนื่องจากบางวิชามีชื่อซ้ำกัน