[Webboard] แจ้งลบรายวิชาสำหรับผู้สอน

แจ้งลารายวิชา 320-215 Human gross Anatomy of head

แจ้งลารายวิชา 320-215 Human gross Anatomy of head

by PATCHARA SUBHADHIRASAKUL -
Number of replies: 3

ที่มีรูปช่องปาก โดย patchara

In reply to PATCHARA SUBHADHIRASAKUL

Re: แจ้งลารายวิชา 320-215 Human gross Anatomy of head

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -

ขอยืนยันก่อนจะลยนะครับ ใช่รายวิชานี้หรือเปล่าครับ
https://lms2.psu.ac.th/course/view.php?id=4411

In reply to SUWAT ANATAKUNUPAKORN

Re: แจ้งลารายวิชา 320-215 Human gross Anatomy of head

by PATCHARA SUBHADHIRASAKUL -
ถูกต้องค่ะ #4412
In reply to PATCHARA SUBHADHIRASAKUL

Re: แจ้งลารายวิชา 320-215 Human gross Anatomy of head

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
ผมลบรายวิชาตามที่ได้รับแจ้งมาแล้วครับ