[Webboard] แจ้งลบรายวิชาสำหรับผู้สอน

แจ้งลบรายวิชา 320-215 Human gross Anatomy of head 1/2562

แจ้งลบรายวิชา 320-215 Human gross Anatomy of head 1/2562

by PATCHARA SUBHADHIRASAKUL -
Number of replies: 3

ที่มีรูปช่องปาก โดย patchara

In reply to PATCHARA SUBHADHIRASAKUL

Re: แจ้งลบรายวิชา 320-215 Human gross Anatomy of head 1/2562

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
ขอยืนยันก่อนจะลยนะครับ ใช่รายวิชานี้หรือเปล่าครับ
https://lms2.psu.ac.th/course/view.php?id=4412
In reply to SUWAT ANATAKUNUPAKORN

Re: แจ้งลบรายวิชา 320-215 Human gross Anatomy of head 1/2562

by PATCHARA SUBHADHIRASAKUL -
ถูกต้องค่ะ แจ้งลบ 2 file คือ 320-215 human gross Anatomy(2)1/2562 #4412 มีชื่อผู้สอน 2 คน pornsawan & patchara และอีกรายวิชา คือ 320-215 Human gross Anatomy of head (2)1/2561 #4411 ที่มีรูปช่องปากเช่นเดียวกันแต่มีผู้สอนคนเดียวคือ patchara
In reply to PATCHARA SUBHADHIRASAKUL

Re: แจ้งลบรายวิชา 320-215 Human gross Anatomy of head 1/2562

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
ผมลบรายวิชาตามที่ได้รับแจ้งมาแล้วครับ