[Webboard] แจ้งลบรายวิชาสำหรับผู้สอน

แจ้งลบรายชวิชาค่ะ

แจ้งลบรายชวิชาค่ะ

by ATITTYA WONGWONGTRAKUN -
Number of replies: 1

รายวิชา 895 -135 ยังมีอยู่ในlms ค่ะ

In reply to ATITTYA WONGWONGTRAKUN

Re: แจ้งลบรายชวิชาค่ะ

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
หมายถึงต้องการจะเอาชื่อของตนเองออกจากรายวิชาหรือเปล่าครับ? ถ้าต้องการออกจากรายวิชาให้เข้าไปในรายวิชานั้นแล้วค้นหาลิงก์ที่มีคำว่า Unenrol me from แล้วคลิกที่ลิงก์ดังกล่าวครับ