[Webboard] แจ้งลบรายวิชาสำหรับผู้สอน

แจ้งลบรายวิชา

Re: แจ้งลบรายวิชา

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
Number of replies: 0
ผมลบรายวิชา 191-201 Pathophysiology 1-2019 [https://lms2.psu.ac.th/course/view.php?id=6828] ให้แล้วนะครับ

สำหรับวิชา พยาธิสรีรวิทยาสำหรับการแพทย์แผนไทย1 [https://lms2.psu.ac.th/course/view.php?id=3574] ผมเห็นว่าในวิชามีข้อมูลอยู่และการตั้งค่าในการเข้าถึงวิชาของอาจารย์มีปัญหา ผมเลยตั้งค่าใหม่ให้อาจารย์สามารถเข้าไปดูข้อมูลรายวิชาได้เพื่อให้ตรวจสอบก่อนว่าจะลบวิชานี้หรือไม่นะครับ ถ้าต้องการลบก็แจ้งมาทางนี้อีกครั้งนะครับ