[Webboard] แจ้งลบรายวิชาสำหรับผู้สอน

ขอแจ้งลบรายวิชา ที่ชื่อซ้ำค่ะ

ขอแจ้งลบรายวิชา ที่ชื่อซ้ำค่ะ

by MUTITA MEENUNE -
Number of replies: 1

ขอแจ้งลบรายวิชา ชื่อ 850-323 Food chemistry II

***ไม่ลบนะคะ ในรายวิชาชื่อ 850-323 Food chemistry II 2561-2

ขอบคุณค่ะ

อาจารย์มุทิตา

In reply to MUTITA MEENUNE

Re: ขอแจ้งลบรายวิชา ที่ชื่อซ้ำค่ะ

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -

ผมลบรายวิชาตามที่ได้รับแจ้งมาแล้วครับ

  • 850-323 Food Chemistry II [https://lms2.psu.ac.th/course/view.php?id=2586]