[Webboard] แจ้งลบรายวิชาสำหรับผู้สอน

แจ้งลบ 3 รายวิชา

Re: แจ้งลบ 3 รายวิชา

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -
Number of replies: 0

ผมลบรายวิชาตามที่ได้รับแจ้งมาแล้วครับ

  • PharmChem II/2561 [https://lms2.psu.ac.th/course/view.php?id=4308]
  • MedChem II (2561) [https://lms2.psu.ac.th/course/view.php?id=2666]
  • PHARMACEUTICAL ANALYSIS I บรรยายและ Lab วิมล (2561) [https://lms2.psu.ac.th/course/view.php?id=3444]

ปล. ในกรณีที่เนื้อหาวิชาไม่ได้เปลี่ยนแปลงมาก อาจารย์อาจจะใช้วิธี Reset course [https://lms2.psu.ac.th/mod/url/view.php?id=89170] แทนได้ครับ การ Reset course จะเป็นการล้างรายชื่อและข้อมูลการใช้งานของนักศึกษาในรายวิชาออก โดยเนื้อหาต่าง ๆ ที่อาจารย์ได้เตรียมไว้ยังอยู่เหมือนเดิม ซึ่งทำให้สามารถนำรายวิชาดังกล่าวกลับมาใช้ซ้ำได้ครับ