[Webboard] แจ้งลบรายวิชาสำหรับผู้สอน

แจ้งลบรายวิชา 988-342 Alt. Energy and Energy Cons. วิทยาเขตภูเก็ต

แจ้งลบรายวิชา 988-342 Alt. Energy and Energy Cons. วิทยาเขตภูเก็ต

by TANWA ARPORNTHIP -
Number of replies: 1

รบกวนลบรายวิชา Phuket Campus -> Faculty of Technology and Environment ->  988-342 Alt. Energy and Energy Cons. ด้วยครับ เนื่องจากมีนศ. ลงทะเบียนไม่เพียงพอ จึงไม่ได้มีการเปิดรายวิชานี้ตั้งแต่ต้น ขอบคุณครับ

Address ที่ https://lms2.psu.ac.th/course/view.php?id=1025

In reply to TANWA ARPORNTHIP

Re: แจ้งลบรายวิชา 988-342 Alt. Energy and Energy Cons. วิทยาเขตภูเก็ต

by SUWAT ANATAKUNUPAKORN -

ผมเข้าไปดูในรายวิชาพบว่าอาจารย์ได้ใส่ข้อมูลเข้าไปเรียบร้อยแล้วและสถานะของรายวิชาก็ถูกซ่อนไว้อยู่

ผมแนะนำว่าให้เก็บรายวิชานี้ไว้เผื่อว่าปีการศึกษาหน้ามีการเปิดรายวิชานี้ใหม่จะได้ไม่ต้องใส่เนื้อหาซ้ำอีกครั้งครับ อีกอย่างคือรายวิชานี้อยู่ในสถานะซ่อน ซึ่งจะทำให้นักศึกษาทุกคนที่เข้ามาในระบบ LMS2 มองไม่เห็นวิชานี้ครับ (เฉพาะอาจารย์และบุคลากรจะเห็นชื่อวิชาเป็นสีจาง ๆ) ดังนั้นถึงไม่ลบวิชานี้นักศึกษาก็เข้าใช้งานไม่ได้อยู่ดีครับ

แต่ถ้าอาจารย์ต้องการจะลบรายวิชานี้จริง ๆ ก็ขอให้ reply กระทู้นี้อีกครั้งครับ